ข้อมูล eBook

ชื่อ: เล่าขานผ่านงิ้ว

หมวดหลัก: 300 สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

???? ชีวิตคือละคร ละครสะท้อนชีวิต สาระนับพันปีที่ถ่ายทอดชีวิต ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีคิดของชาวจีนผ่านรูปแบบการแสดงอันงดงามที่เรียกว่า "งิ้ว"