ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

Slang จีน สนุกจัง 2

หมวด : 495.1 ภาษาจีน
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : “Slangจีน สนุกจัง 2” เป็นหนังสือรวม 70 สแลงที่ชาวจีนพูดบ่อย ใช้บ่อย พร้อมตัวอย่างการใช้และที่มาน่ารู้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสนุกและความเข้าใจในการเรียนภาษาจีน พร้อมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาจีน มีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถใช้คำสแลงได้เหมือนเจ้าของภาษา