ข้อมูล eBook

ชื่อ: Slangจีน สนุกจัง 2

หมวดหลัก: หนังสือรอจัดหมวด 2/65

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

“Slangจีน สนุกจัง 2” เป็นหนังสือรวม 70 สแลงที่ชาวจีนพูดบ่อย ใช้บ่อย พร้อมตัวอย่างการใช้และที่มาน่ารู้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสนุกและความเข้าใจในการเรียนภาษาจีน พร้อมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาจีน มีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถใช้คำสแลงได้เหมือนเจ้าของภาษา