ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชายาเฉือนคม เล่ม 2

หมวดหลัก: นิยาย นวนิยาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การเข้าไปข้องเกี่ยวกับคดีโกงการละเล่นกำลังจะนำพาเธอไปสู่ความลำบากอย่างคาดไม่ถึง เมื่อเจ้าของที่แท้จริงนั้นมีโฉมหน้าเป็นหนึ่งในเสนาบดีข้างพระที่นั่ง