ข้อมูล eBook

ชื่อ: อุ้มรักสลักทรวง

หมวดหลัก: นิยาย นวนิยาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เพราะจำใจทำงานที่แสนจะทำใจยากทำให้เธอผูกพันกับเขาจนเกิดเป็นความรัก  แต่มันเป็นการ
แอบรัก รักข้างเดียว แล้วเธอจะทำอย่างไร เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจะต้องออกไปจากชีวิตเขาและลูกที่เธออุ้มท้องมากว่าเก้าเดือน…