ข้อมูล eBook

ชื่อ: เมืองลพบุรีในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

สำนักพิมพ์: สายน้ำ

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้ลพบุรีเป็นราชธานีแห่งที่ 2 ทรงใช้เป็นฐานที่มั่นป้องกันการคุกคามจู่โจมบุกเข้าถึงพระองค์ได้โดยง่ายของฝ่ายกบฏในอยุธยา และการบูรณะปฏิสังขรณ์ลพบุรีช่วยคลี่คลายทุกข์ในพระทัย อันเนื่องมาแต่การได้ราชสมบัติของพระองค์มากที่สุด ทรงโปรดประทับที่ลพบุรีปีละ 8 เดือน แม้วาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ ทรงสวรรคตที่ลพบุรี