ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเรียนและเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C

หมวดหลัก: 003-6 คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ คู่มือเรียนและเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C เล่มนี้ เป็นการนำเสนอการใช้งานภาษา C สำหรับผู้อ่านที่เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเริ่มต้นเขียนโปรแกรม นำเสนอเนื้อหาโดยยึดหลักเรียนรู้ตามตัวอย่าง ซึ่งหมายถึง เรียนรู้ภาษา C ตามตัวอย่างที่นำเสนอภายในเล่มเรียงลำดับความรู้จากลำดับพื้นฐานไล่ไปจนถึงระดับการใช้งานประยุกต์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ