ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Python

หมวดหลัก: 003-6 คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ภาษาไพธอนเป็นอีกหนึ่งภาษาที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม เพราะว่าตัวภาษาไม่ได้มีความซับซ้อนแต่อย่างใดและยังสามารถพัฒนาแอพไปใช้งานในทุกประเภทได้อีกด้วย