ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

รวมโปรแกรมกราฟิก

หมวด : 003-6 คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]



เนื้อหาย่อ : ครอบคลุมเนื้อหาที่นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบกราฟิกและผู้สนใจควรรู้ ในการใช้งานโปรแกรมกราฟิกต่างๆ อย่างมืออาชีพ ทั้งการปรับแต่ง/ตัดต่อรูปภาพด้วย Photoshop, การออกแบบและวาดภาพเวคเตอร์ด้วย Illustrator การจัดวางงานกราฟิกด้วย InDesign รวมไปถึงการตรวจสอบ/แก้ไขไฟล์ผลลัพธ์ PDF ด้วย Acrobat