ข้อมูล eBook

ชื่อ: Hungary

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: 300 สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หลังจากเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ทั้งในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน ชัชฎา วงศ์ทองสงวน จึงรู้จักสนิทสนมกับฮังการีเป็นอย่างดี และพร้อมถ่ายทอดแด่ใครที่อยากลองฟังเพลงบลูดานูบอันขึ้นชื่อ...ริมฝั่งแม่น้ำชื่อเดียวกัน ปล่อยใจไปปท่วงทำนองอ่อนหวาน และค่อยๆตกหลุมรักที่นี่อย่างถอนตัวไม่ขึ้น