ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลด้วย Java

หมวด : 003-6 คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
ผู้แต่ง : ปิยทัสน์ ฉัตรวรวิทย์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลเล่มนี้ ได้อธิบายโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ อย่างละเอียด ตั้งแต่ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล การดำเนินการต่างๆ และตัวอย่างการเขียนโค้ดทั้งภาษา Java และ C# เพื่อสร้างและใช้งานโครงสร้างข้อมูลเหล่านั้น โดยนำเสนอในรูปแบบที่กระชับ ไม่เป็นวิชาการมากเกินไป เน้นการใช้รูปภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังกล่าวถึงวิธีการต่างๆ ในการจัดเรียงและค้นหาข้อมูล พร้อมทั้งมีตัวอย่างการเขียนโปรแกรมที่นำเอาโครงสร้างข้อมูลมาประยุกต์ใช้งาน เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชาโครงสร้างข้อมูล รวมถึงนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง