ข้อมูล eBook

ชื่อ: เตรียมอุดม' 13

หมวดหลัก: หนังสืออนุสรณ์โรงเรียน

ขนาดไฟล์: 89 657 600.00

คงเหลือ: 99981

เนื้อหา

กล่าวถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตั้งแต่การรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา กีฬาสี และรายนามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2513