ข้อมูล eBook

ชื่อ: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อัลบั้มรูปอาคารสถานที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

หมวดหลัก: เอกสารโรงเรียน

ขนาดไฟล์: 26 972 400.00

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

รวมรูปภาพอาคารต่างๆ ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเริ่มตั้งแต่ตึก 1 ตึก 2 ตึก 3 อาคารนันทนาการ สนามบาสเก็ตบอล ตึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ตึก 9 ตึกศิลปะ ตึกหรั่ง ตึก 8 ตึก 50 ปี สนามฟุตบอล-ตึก 55 ปี หอประชุม ศาลาปิ่นหทัย ศาลาประชาสัมพันธ์