ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อัลบั้มรูปอาคารสถานที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

หมวด : เอกสารเก่าหายากของโรงเรียน
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 99999
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : รวมรูปภาพอาคารต่างๆ ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเริ่มตั้งแต่ตึก 1 ตึก 2 ตึก 3 อาคารนันทนาการ สนามบาสเก็ตบอล ตึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ตึก 9 ตึกศิลปะ ตึกหรั่ง ตึก 8 ตึก 50 ปี สนามฟุตบอล-ตึก 55 ปี หอประชุม ศาลาปิ่นหทัย ศาลาประชาสัมพันธ์