ข้อมูล eBook

ชื่อ: เลขาสังคีตย์ เล่ม 3 สำหรับซอด้วง

หมวดหลัก: เอกสารโรงเรียน

ขนาดไฟล์: 26 251 500.00

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

 เป็นแบบฝึกหัดการหัดดนตรีในชั้นต้น เพื่อประกอบกับการจะลงนิ้วให้ได้ชัดได้ดีทุกๆ นิ้วและเครื่องหมายเพลง