ข้อมูล eBook

ชื่อ: เลขาสังคีตย์ เล่ม 4 สำหรับซอด้วง

หมวดหลัก: เอกสารเก่าหายากของโรงเรียน

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

 วิธีใช้นิ้วและคันชัก และการลงนิ้วให้ถูกต้องตามเพลงได้