ข้อมูล eBook

ชื่อ: เลขาสังคีตย์ เล่ม 8 สำหรับซอด้วง

หมวดหลัก: เอกสารโรงเรียน

ขนาดไฟล์: 28 021 000.00

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

 วิธีลงนิ้วให้ถูกต้องกับวิธีใช้คันชักไปมาให้ยาวๆ ทั้งจะได้สังเกตดูเครื่องหมายให้ชัดเจน เพื่อประกอบกับการจะลงนิ้วให้ชัดได้ดีทุกๆ นิ้ว