ข้อมูล eBook

ชื่อ: เลขาสังคีตย์ เล่ม 8 สำหรับซอด้วง

หมวดหลัก: เอกสารโรงเรียน

ขนาดไฟล์: 29 036 800.00

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

 การใช้นิ้วให้ถูกเสียงกับวิธีใช้คันชักไปมาให้ยาวๆ และจะได้สังเกตเครื่องหมายให้ชัดเจน เพื่อประกอบกับการจะลงนิ้วให้ได้ชัดทุกๆ นิ้ว และการต่อด้วยเครื่องหมายให้ถูกต้องตามเพลงได้