ข้อมูล eBook

ชื่อ: เลขาสังคีตย์ เล่ม 9 สำหรับซอด้วง

หมวดหลัก: เอกสารโรงเรียน

ขนาดไฟล์: 31 363 400.00

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

 วิธีใช้นิ้วให้ถูกเสียงกับวิธีใช้คันชักไปมาให้ยาวๆ จะได้สังเกตดูเครื่องหมายให้ชัดเจน เพื่อประกอบกับการจะลงนิ้วใได้ชัดทุกๆ นิ้ว การต่อด้วยเครื่องหมายมให้ถูกต้องตามเพลงได้