ข้อมูล eBook

ชื่อ: เลขาสังคีตย์ เล่ม 5 สำหรับซอฝรั่ง

หมวดหลัก: เอกสารโรงเรียน

ขนาดไฟล์: 35 000 600.00

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

 แบบวิธีและเครื่องหมายต่างๆ ตลอดจนแพนกจังหวะได้ดำเนินการโดยวิธีเดียวกัน และให้รู้ว่าตัวนั้นจะต้องลงนิ้วที่สายนั้นโดยแม่นยำ และมีบทเพลงพร้อมตัวโน๊ต