ข้อมูล eBook

ชื่อ: เลขาสังคีตย์ เล่ม 9 สำหรับซอฝรั่ง

หมวดหลัก: เอกสารโรงเรียน

ขนาดไฟล์: 35 819 800.00

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

 แบบวิธีและเครื่องหมายต่างๆ ตลอดจนแพนกจังหวะได้ดำเนินการโดยวิธีเดียวกัน จำเป็นจะต้องใช้ตัวเลขแลตารางละเอียดลงไป แต่อาศัยผู้ที่จะศึกษาใช้ความสังเกตเครื่องหมายแลเส้นตาราง พร้อมเพลงแลตัวโน๊ต