ข้อมูล eBook

ชื่อ: เลขาสังคีตย์ เล่ม 5 สำหรับซออู้

หมวดหลัก: เอกสารโรงเรียน

ขนาดไฟล์: 23 433 500.00

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

 ประสงค์จะให้ผู้ที่สีซอเป็นเสียงดีแล้วใช้เหมือนอย่างบอกเพลงให้ลงนิ้วนั้นนิ้วนี้ การต่อด้วยเครื่องหมายอย่างนี้และวิธีใช้คันชักไปมาให้ยาวๆ