ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

อนุสรณ์เตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุ่นสงครามและรุ่นอพยพ

หมวด : หนังสืออนุสรณ์โรงเรียน
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 99999
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ :  กล่าวถึงกำเนิดสาขา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาในจังหวัดต่างๆ เรื่องของ "ทุน ป.ม." อพยพแล้วอพยพอีก ใต้ร่มธงไทย ประวัติย่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา