ข้อมูล eBook

ชื่อ: อนุสรณ์เตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุ่นสงครามและรุ่นอพยพ

หมวดหลัก: หนังสืออนุสรณ์โรงเรียน

ขนาดไฟล์: 111 219 000.00

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

 กล่าวถึงกำเนิดสาขา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาในจังหวัดต่างๆ เรื่องของ "ทุน ป.ม." อพยพแล้วอพยพอีก ใต้ร่มธงไทย ประวัติย่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา