ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

ชีวิตและงาน สมเด็จพระวันรัต (จนท์พฺรหฺมคุตฺโต)

หมวด : 200 ศาสนา
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 99999
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : กล่าวถึงประวัติ สมเด็จพระวันรัต (จนท์พฺรหฺมคุตฺโต) การบรรพชาเป็นสามเณร จนถึงกาลอวสาน หมายรับส่งในการพระราชทานเพลิงศพ กาลานุกรมภาพ การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย