ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศีลไม่ได้อยู่ที่วัด

หมวดหลัก: 200 ศาสนา

ขนาดไฟล์: 23 859 500.00

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

 กล่าวถึงการสำรวจตน ยิ่งให้ยิ่งได้ ของดี 5 อย่างกับสุจริต 10 ประการ ศีลไม่ได้อยู่ที่วัด คนรับใช้ทั้ง 5 ประตูทั้ง 6 ธรรมชาติ 3 ข้อของความโลภ สุขธรรมชาติ กับสุขกิเลส "หิริ" ติเป็นคุณ ธรรมะสำหรับคู่บ่าวสาว