ข้อมูล eBook

ชื่อ: บัตรช่วยจำ ศัพท์ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ ชุด อาชีพ

ผู้แต่ง: สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

หมวดหลัก: หนังสือรอจัดหมวด 2/65

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพสำคัญ พร้อมภาพประกอบที่ช่วยในการจดจำ