ข้อมูล eBook

ชื่อ: IoT เบื้องต้นบน NodeMCU

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

หมวดหลัก: หนังสือรอจัดหมวด 2/65

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

NodeMCU เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์คล้ายกับ Arduino ซอฟต์แวร์ที่ใช้เขียนโปรแกรมก็เหมือนกัน (คือ Arduino IDE)
แต่ NodeMCU สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้ และมีราคาถูก จึงนิยมนำมาใช้กับงาน IoT (Internet of Things) แต่ NodeMCU
สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้ และมีราคาถูก จึงนิยมนำมาใช้กับงาน IoT (Internet of Things) เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาหรือทดลองทำโปรเจกต์ต่าง ๆ