ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

Constructionist Approaches

หมวด : 400 ภาษาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 99999
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : Construction Grammar (CxG) has developed into a broad and highly diverse family of approaches that have in common that they see constructions, i.e. form-meaning pairs at various levels of abstraction and complexity, as the basic units of language. This Element gives an overview of the origin and the current state of the art of constructionist approaches, focusing, on the one hand, on basic concepts like the notion of 'constructions', while at the same time offering an in-depth discussion of current research trends and open questions. It discusses the commonalities and differences between the major constructionist approaches, the organization of constructional networks as well as ongoing research on linguistic creativity, multimodality and individual differences. This title is also available as Open Access on Cambridge Core.