ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

Everyday Choices The Role fo Competing Authorities and Social Institutions in Pulitics and Development

หมวด : 300 สังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 99999
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : Scholars and practitioners seek development solutions through the engineering and strengthening of state institutions. Yet, the state is not the only or the primary arena shaping how citizens, service providers and state officials engage in actions that constitute politics and development. These individuals are members of religious orders, ethnic communities, and other groups that make claims on them, creating incentives that shape their actions. Recognizing how individuals experience these claims and view the choices before them is essential to understanding political processes and development outcomes. This Element establishes a framework elucidating these forces, which is key to knowledge accumulation, designing future research and effective programming. Taking an institutional approach, this Element explains how the salience of arenas of authority associated with various communities and the nature of social institutions within them affect politics and development. This title is also available as Open Access on Cambridge Core.