ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

Parental Investments and Children' Human Capital in Low-to-Middle-Income Countries

หมวด : 300 สังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 99999
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : This Element reviews what we know about parental investments and children's human capital in low-to-middle-income countries (LMICs). First, it presents definitions and a simple analytical framework; then discusses determinants of children's human capital in the form of cognitive skills, socioemotional skills and physical and mental health; then reviews estimates of impacts of these forms of human capital; next considers the implications of such estimates for inequality and poverty; and concludes with a summary suggesting some positive impacts of parental investments on children's human capital in LMICs and a discussion of gaps in the literature pertaining to both data and methodology. This title is also available as Open Access on Cambridge Core.