ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

Historians Virtues

หมวด : 900 ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 99999
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : Why do historians so often talk about objectivity, empathy, and fair-mindedness? What roles do such personal qualities play in historical studies? And why does it make sense to call them virtues rather than skills or habits? Historians' Virtues is the first publication to explore these questions in some depth. With case studies from across the centuries, the Element identifies major discontinuities in how and why historians talked about the marks of a good scholar. At the same time, it draws attention to long-term legacies that last until today. Virtues were, and are, invoked in debates over the historian's task. They reveal how historians position themselves vis-à-vis political regimes, religious traditions, or neoliberal university systems. More importantly, they show that historical study not only requires knowledge and technical skills, but also makes demands on the character of its practitioners. This title is also available as Open Access on Cambridge Core.