ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

Policy Feedback How Policies Shape Politics

หมวด : 300 สังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 99999
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : Although the idea that existing policies can have major effects on politics and policy development is hardly new, the last three decades witnessed a major expansion of policy feedback scholarship, which focuses on the mechanisms through which existing policies shape politics and policy development. Starting with a discussion of the origins of the concept of policy feedback, this element explores early and more recent contributions of the policy feedback literature to clarify the meaning of this concept and its contribution to both political science and policy studies. After exploring the rapidly expanding scholarship on policy feedback and mass politics, this element also puts forward new research agendas that stress several ways forward, including the need to explain both institutional and policy continuity and change. Finally, the element discusses the practical implications of policy feedback research through a discussion of its potential impact on policy design.This title is also available as Open Access on Cambridge Core.