ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

Bronze Age Maritime and Warrior Dynamics in Island East Asia

หมวด : 900 ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 99999
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : Recent interdisciplinary studies, combining scientific techniques such as ancient DNA analysis with humanistic re-evaluations of the transcultural value of bronze, have presented archaeologists with a fresh view of the Bronze Age in Europe. The new research emphasises long-distance connectivities and political decentralisation. 'Bronzisation' is discussed as a type of proto-globalisation. In this Element, Mark Hudson examines whether these approaches can also be applied to East Asia. Focusing primarily on Island East Asia, he analyses trade, maritime interactions and warrior culture in a comparative Eurasian framework. He argues that the international division of labour associated with Bronze Age trade provided an important stimulus to the rise of decentralised complexity in regions peripheral to alluvial states. Building on James Scott's work, the concept of the 'barbarian niche' is proposed as a way to model the longue durée of premodern Eurasian history. This title is also available as open access on Cambridge Core.