ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

Pedagogical Translanguaging

หมวด : 400 ภาษาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 99999
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]



เนื้อหาย่อ : Learning through the medium of a second or additional language is becoming very common in different parts of the world because of the increasing use of English as the language of instruction and the mobility of populations. This situation demands a specific approach that considers multilingualism as its core. Pedagogical translanguaging is a theoretical and instructional approach that aims at improving language and content competences in school contexts by using resources from the learner's whole linguistic repertoire. Pedagogical translanguaging is learner-centred and endorses the support and development of all the languages used by learners. It fosters the development of metalinguistic awareness by softening of boundaries between languages when learning languages and content. This Element looks at the way pedagogical translanguaging can be applied in language and content classes and how it can be valuable for the protection and promotion of minority languages. This title is also available as Open Access on Cambridge Core.