ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

Expanded Sampling Across Ontogeny in Deltasuhus Motherali (Neosuchia, Crocodyliformes)

หมวด : 500 วิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 99999
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : New material attributable to Deltasuchus motherali, a neosuchian from the Cenomanian of Texas, provides sampling across much of the ontogeny of this species. Detailed descriptions provide information about the paleobiology of this species, particularly with regards to how growth and development affected diet. Overall snout shape became progressively wider and more robust with age, suggesting that dietary shifts from juvenile to adult were not only a matter of size change, but of functional performance as well. These newly described elements provide additional characters upon which to base more robust phylogenetic analyses. The authors provide a revised diagnosis of this species, describing the new material and discussing incidents of apparent ontogenetic variation across the sampled population. The results of the ensuing phylogenetic analyses both situate Deltasuchus within an endemic clade of Appalachian crocodyliforms, separate and diagnosable from goniopholidids and pholidosaurs, herein referred to as Paluxysuchidae. This title is also available as Open Access on Cambridge Core.