ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

การออกแบบเทศกาลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

หมวด : 300 สังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 99999
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ :  กล่าวถึงเทศกาลในฐานะยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กระบวนการออกแบบเทศกาลเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับท้องถิ่น ตัวอย่างการออกแบบเทศกาลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและเมืองน่าอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ การผลักดันการพัฒนาเทศกาลเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับท้องถิ่น