ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

เก่ง Mind Map ไวยากรณ์เกาหลี ฉบับสมบูรณ์

หมวด : 495.7 ภาษาเกาหลี
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : รวมไวยากรณ์เกาหลีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง อธิบายด้วย Mind Map และภาพประกอบน่ารักๆ เข้าใจง่ายด้วยตัวอักษรเกาหลี คำอ่านไทย และคำแปล สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน และการสอบ อย่างมั่นใจ อ่านสนุก เข้าใจง่าย แม้ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน