ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

LECTURE PHYSICS สรุปฟิสิกส์ มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์

หมวด : คู่มือเตรียมสอบ
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : รวบรวมเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4, ม.5 และม. 6 ที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วน พร้อมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ด้วย Mind map ตารางสรุปและรูปภาพประกอบ พร้อมพิชิต PAT, โควตา, ชิงทุน, วิชาสามัญ, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเตรียมสอบในระบบ TCAS