ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

พิชิตข้อสอบ TGAT English การสื่อสารภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์

หมวด : คู่มือเตรียมสอบ
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 15
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : พิชิตข้อสอบ TGAT การสื่อสารภาษาอังกฤษ ใหม่ล่าสุด! รวมเทคนิคและแนวข้อสอบ ครบทั้งทักษะการพูดและการอ่าน พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เตรียมสอบอย่างมั่นใจ ทำข้อสอบได้ถูกต้องรวดเร็ว สอดแทรกไวยากรณ์และคำศัพท์ที่ควรรู้ เหมาะสำหรับนักเรียนที่เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS