ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

การออกเสียงคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่ควรรู้เพื่อใช้ในการสื่อสาร

หมวด : 420 ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : เนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับครูภาษาอังกฤษ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการออกเสียงที่จะช่วยในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการออกเสียงทั้งคำศัพท์และประโยค ผู้เขียนเขียนเป็นภาษาไทยตามเสียงที่ควรจะออกเป็นเสียงภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งใส่เครื่องหมาย ′(Stress marker) ไว้เหนือสระของพยางค์ที่จะต้องลงเสียงหนักในคำภาษาอังกฤษ ไว้ด้วยในคำภาษาอังกฤษที่มีตั้งแต่ 2 พยางค์ขึ้นไป จะไม่ออกเสียงเป็นเสียงระดับเดียวกัน จะต้องออกเสียง ลงเสียงหนักที่พยางค์หนึ่งของคำและคำที่ลงท้ายด้วยตัวอักษรใด ให้ออกเสียงตัวอักษรนั้นด้วย เช่น “ท (t)”ให้ออกเสียงเป็น “เทอะ” หรือ “ทึ” เบาๆ (ไม่ต้องดังมาก) แต่คำที่ลงท้ายด้วยเสียง “ซ, ส (s), ช (sh), ซ (z)” ให้ปล่อยเสียง “ซ, ส, ช, ซ” ผ่านไรฟันโดยการกัดฟันไว้เบาๆ เผยอริมฝีปากให้แยกจากกันเล็กน้อย แล้วปล่อยเสียงออกมา