ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

Superfood แก่นตะวัน ถั่วดาวอินคา สุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพแห่งอนาคต

หมวด : 640 การจัดการบ้านเรือนและครอบครัว
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : แก่นตะวัน (Sunchoke) เป็นพืชดอกในตระกูลทานตะวัน มีดอก สีเหลืองคล้ายกับดอกบัวตอง มีหัวใต้ดินคล้ายมันฝรั่งไว้สำหรับเก็บ สะสมอาหาร และมี“อินูลิน” สามารถนำไปใช้เป็นสารผสมอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารทั่วๆ ไปที่ใช้บริโภคในชีวิตประจำวัน ถั่วดาวอินคา หรือ ต้นเศรษฐี (Sacha Inchi) นับว่าเป็นพืชที่กระแสกำลังมาแรง และถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากใน 5-6 ปีที่ผ่านมาเกษตรกรหันไปให้ความสำคัญและปลูก พืชชนิดนี้กันอย่างแพร่หลายเกือบทั่วทุกภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ อีสานกลาง และเป็นที่ต้องการของประเทศจีนเป็นอย่างมาก ถ้าพิเคราะห์จากกระแสแล้ว ทั้งแก่นตะวันและถั่วดาวอินคา ล้วนแต่เป็นพืชที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวมในปัจจุบัน และอนาคตอย่างแน่นอน