ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

การลดอุณหภูมิผักและผลไม้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

หมวด : 640 การจัดการบ้านเรือนและครอบครัว
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : -