ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

เล่าเรื่องเมืองไทย เล่ม ๒

หมวด : 950 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : การอ่านประวัติศาสตร์ จะทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ถึงอดีตที่ผ่านมา เพื่อเป็นบทเรียนและจะได้ไม่ทำให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ารอยขึ้นอีก ส่วนวรรณคดีนั้นนอกจากผู้อ่านจะได้ซาบซึ้งถึงอรรถรสของภาษาแล้ว วรรณคดียังเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประชาชนในยุคนั้นๆ ได้ด้วยสาหรับเรื่องราวต่างๆ ที่ผู้เขียนนำมารวมเป็นเล่มนี้ ได้เลือกจากที่เคยเขียนมารวบรวมโดยมีอรรถรสหลากหลาย ทั้งประวัติศาสตร์ วรรณคดี ประสบการณ์สิ่งละอันพันละน้อย ซึ่งหวังว่าผู้อ่านคงจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินรวมทั้งได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยและเนื่องจากหนังสือเล่มนี้ได้เคยจัดพิมพ์มาสองครั้งและได้หมดลงแล้ว แต่ยังมีผู้สนใจอีกเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่ออานวยความสะดวกในการอ่าน พกพา และเก็บรักษา