ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

ผ่ามิติลี้ลับพญานาค ความเชื่อ ความศรัทธา โชคลาภ

หมวด : 130 จิตวิทยานามธรรม
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : นาค หรือ พญานาค เป็นความเชื่อในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเรียกชื่อต่างกัน แต่มีลักษณะร่วมกันคือ เป็นงูขนาดใหญ่ มีหงอน เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสู่จักรวาลอีกด้วยตามความเชื่อ พญานาคคือเทพเจ้าที่มีอิทธิฤทธิ์ ทำหน้าที่ปกปักรักษาศาสนาพุทธ รักษาศาสนสถานต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ แม่น้ำ ลำคลอง ห้วยหนองคลองบึงต่างๆ ดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล รักษาโบราณสมบัติต่างๆ เช่น แก้ว แหวน เงิน ทองของแผ่นดินที่อยู่บนบกและในน้ำ สำหรับพญานาคที่ถือว่าเป็นเจ้าแห่งโชคลาภและแห่แหนไปบูชากันไม่ขาดสายก็คือ เจ้าปู่ศรีสุทโธ แห่งวังคำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีทั้งหมดนี้ทางสำนักพิมพ์ได้รวบรวมข้อมูลเอามารวมไว้ในเล่มอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นอีกองค์ความรู้สำหรับศึกษากันต่อไป