ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

ประวัติศาสตร์คอนสแตนติโนเปิล ราชินีแห่งนครทั้งมวล = Constantinople: The Queen of Cities

หมวด : 950 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : "คอนสแตนติโนเปิล" เป็นมหานครที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นยุทธศาสตร์ เชื่อมต่อสามทวีปทั้งเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา จึงเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรมของจักรวรรดิต่าง ๆ ยาวนานเกือบ 1,600 ปี ตั้งแต่ยุคโรมันหรือไบแซนไทน์ ละติน จวบจนจักรวรรดิออตโตมัน อีกทั้งตกเป็นที่หมายปองของอารยธรรมต่าง ๆ นับแต่อดีตกาลจนถูกศัตรูบุกรุกโจมตีนับครั้งไม่ถ้วน "ประวัติศาสตร์คอนสแตนติโนเปิล" เล่มนี้ นำเสนอเกร็ดประวัติ มุมมองและข้อมูลของมหานครที่โด่งดัง จากการถูกคั่นกลางด้วยช่องแคบบอสฟอรัส และเต็มไปด้วยโบราณสถานที่สำคัญ ยิ่งใหญ่และงดงามจนได้รับการขนานนามว่า "ราชินีแห่งนครทั้งมวล" ทั้งประวัติการสร้างเมืองใน "ดินแดนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเมืองของคนตาบอด" ตามคำทำนายจากเทพพยากรณ์ศักดิ์สิทธิ์เดลฟี (Oracle of Delphi) ประวัติของบุคคลที่ทรงอิทธิพลต่อคอนสแตนติโนเปิลเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ จักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราช ผู้ก่อตั้งมหานครคอนสแตนติโนเปิล และสุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 แห่งจักรวรรดิออตโตมัน ผู้พิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิล ไปจนถึงเรื่องราวของกำแพงแห่งคอนสแตนติโนเปิลที่ได้ชื่อว่า เป็นระบบป้องกันเมืองที่ซับซ้อนและเข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลก ที่คุ้มครองมหานครแห่งนี้ให้อยู่รอดจากเงื้อมมือของศัตรูมายาวนานหลายร้อยปี จวบจนเรื่องราวของไฟกรีกและปืนใหญ่ หนึ่งอาวุธพิทักษ์และหนึ่งอาวุธพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิล ไปจนถึงการที่มหานครแห่งนี้ถูกพิชิตโดยชาวคริสต์ด้วยกันเอง ในสงครามครูเสดครั้งที่ 4 และการถูกกองทัพจักรวรรดิออตโตมัน บุกพิชิตอย่างถาวรในปี ค.ศ. 1453