ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

ค่าปรับทางอาญา เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

หมวด : 340 กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : ความเข้าใจผิดของ “ค่าปรับอาญา เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม” ซึ่งเป็นบทลงโทษผู้เสียภาษีที่ไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ว่าเป็นคำเดียวกันหรือมีความหมายเหมือนกันที่สามารถใช้แทนกันได้ ในทางกฎหมาย ทั้ง 3 คำมีความหมายและแนวทางการใช้ที่แตกต่างกัน แต่ละคำมีจุดที่แตกต่างและส่งผลกับโทษทางภาษีอย่างไร เล่มนี้จะมาให้ความกระจ่างกับทุกท่าน