ข้อมูล eBook

ชื่อ: Anything  is  possible  คิดให้ไกล ไปให้ถึง

หมวดหลัก: 150-170 จิตวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ถ้าไม่หวัง ถ้าไม่ฝัน ก็ไม่ผิดหวังในความฝัน
คนที่ไม่กล้าเสี่ยงมักไม่ประสบความสำเร็จ
บางทีความสำเร็จ ความชื่นใจ
มันมารออยู่หน้าประตูแล้ว
เพียงแต่เราไม่กล้าเปิดประตูอ้ารับมัน
…ก็เท่านั้นเอง