ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

ปรัชญาชีวิตในวาทะสามก๊ก

หมวด : 180-190 ปรัชญาสมัยโบราณ
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : หนังสือ "ปรัชญาชีวิตในวาทะสามก๊ก" เล่มนี้ ได้รวบรวมคำคมจากงานแปลของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) แล้วนำมาจัดแยกหมวดหมู่เป็นกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รักชาติ รักแผ่นดิน กล้าหาญ ชาญชัย นายเจ้า บ่าวใช้ ผู้นำ บริหารคน การบริหารบ้านเมือง และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน หลายคำคมสามารถก้าวข้ามผ่านเวลาระหว่างยุคสมัยหนึ่ง สู่อีกยุคสมัยหนึ่ง และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี