ข้อมูล eBook

ชื่อ: บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ

หมวดหลัก: วรรณกรรมเยาวชน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรื่องราวของลูกชุบที่ติดจุ๊บจุ๊บตลอดเวลา คุณแม่จึงหาทางแก้ไข ด้วยการซื้อนมกล่องมาให้ ลูกชุบพบว่าอร่อยและน่าดูดกว่าจุ๊บจุ๊บ และในที่สุดลูกชุบก็สามารถเลิกดูดจุ๊บจุ๊บได้เองก่อนเข้าโรงเรียน