ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพืชกรองน้ำเสีย

หมวดหลัก: 620 วิศวกรรมศาสตร์

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

นำเสนอข้อมูลการใช้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพืชกรองน้ำเสีย 3 ชนิดคือ ธูปฤาษี กกกลม (จันทบูรณ์) และหญ้าแฝกอินโดนีเซีย ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยทั่วไป