ข้อมูล eBook

ชื่อ: ระบบการเผาที่ไร้สารพิษ ไดออกซิน

หมวดหลัก: 620 วิศวกรรมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ไดออกซินเป็นชื่อกลุ่มของสารเคมีที่มีอยู่หลายร้อยชนิด มีความคงทน ไม่สลาย
ไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษมาก ไดออกซินถูกประกาศต่อสาธารณชนในปี 1994 ว่าเป็นสารพิษโดยหน่วยงานทางสิ่งแวดล้อม ประเทศสหรัฐอเมริกา ความเป็นพิษของสารไดออกซินคาดว่า มีความรุนแรงเทียบเคียงได้กับ DDT ที่เคยเกิดในช่วงทศวรรษ 1960 ไดออกซินเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สามารถทำให้เกิดปัญหากับระบบการเจริญเติบโต รบกวนระบบภูมิคุ้มกัน และระบบฮอร์โมน หน่วยงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ WHO ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 1997 ว่า สารไดออกซินชนิดหนึ่งที่มีชื่อทางเคมีว่า 2,3,7,8-TCDD เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่ 1 ( ซึ่งหมายความว่า ก่อมะเร็งแน่นอน )