ข้อมูล eBook

ชื่อ: หยุดโลกร้อน ภารกิจร่วมของมนุษยชาติ

หมวดหลัก: 300 สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ปรากฏการณ์โลกร้อน (อังกฤษ: Global warming) หมายถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศใกล้พื้นผิวโลกและน้ำในมหาสมุทรตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20 และมีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง